Шарап графиги

  • Сатып алган шараптын даамын дагы да жакшыраак кыла алсаңыз, анда? Жооп ооба болушу керек! Шарапты желдетүү же аны куюп жатканда шарапты абага чыгаруу шарапыңыздын даамын жана жытын бир топ жакшыртат. Шарапты үйлөө үчүн бизге графин керек, анда ал кантип иштейт? Андан кийин, тааныштыра кетели:

    2022-03-29

 1